Trong ngành hậu cần, khách hàng yêu cầu công suất vận chuyển nhanh hơn và chính xác hơn như giao hàng cùng ngày thương mại điện tử ngoài dịch vụ giao nhiều sản phẩm và nhiều lô hàng nhỏ. Daifuku cung cấp các hệ thống phân loại và lấy hàng cho nhiều trung tâm phân phối để tạo thuận tiện cho việc lưu trữ, siêu thị, và nhà bán sỉ dược phẩm. Chúng tôi cũng cung cấp thành công các hệ thống cho các cơ sở phân loại các sản phẩm nông nghiệp, góp phần ổn định chất lượng và nguồn cung cấp. Daifuku cung cấp các giải pháp phân phối tối ưu phù hợp nhất với thời đạn thương mại điện tử này bằng cách xây dựng các hệ thống có thể cung cấp sản phẩm nhanh chóng cho khách hàng.

Sản xuất phân phối

Hệ thống phân loại

Chúng tôi tích cực hỗ trợ cung cấp nhiều hàng hóa và các lô nhỏ trong ngành phân phối, vận chuyển và lưu trữ bằng cách giới thiệu các sản phẩm với tốc độ cao hơn và chính xác hơn. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm Surfing Sorter loại con trượt lò xo và Surfing Sorter Mini; Shuttle Rack, bao gồm nhiều xe đẩy chuyển tải trên từng giá đỡ và thiết bị nâng dọc; và Finger Domino Sorter, nhẹ nhàng phân loại trái cây.

  • Hệ thống phân loại
  • Hệ thống phân loại
Tìm hiểu thêm(tiếng Anh)

Hệ thống lấy hàng

Hệ thống lấy hàng của chúng tôi bao gồm hệ thống lấy hàng kỹ thuật số eye-navi có đèn hiệu radio trên khay; thiết bị lấy hàng tự động; và hệ thống Xe Đẩy Lấy Hàng. Những hệ thống này cho phép công việc chính xác hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn với màn hình kỹ thuật số. Khách hàng của chúng tôi có thể thực hiện hệ thống được tối ưu hóa cho số lượng hàng hóa và lưu trữ cần xử lý.

  • Hệ thống lấy hàng
  • Hệ thống lấy hàng
Tìm hiểu thêm(tiếng Anh)