Ngày nay khi các hệ thống hậu cần phù hợp với chiến lược quản lý như chức năng liên kết với các hệ thống ERP và các hệ thống sản xuất/bán hàng/quản lý, phân phối tổng hợp, và cải thiện việc vận chuyển và giao hàng, được yêu cầu, chúng tôi kết hợp các luồng hàng hóa và thông tin bằng một hệ thống tối ưu liên kết với các cơ sở phân phối và phần mềm. Việc quản lý thông tin chính xác và nhanh chóng cho phép tối ưu toàn bộ dây chuyền cung cấp và cải thiện hiệu quả phân phối toàn diện có thể đạt được với gói giải pháp phân phối tổng cộng của chúng tôi, tích hợp tất cả những kỹ năng xử lý vật liệu của chúng tôi.

Sản phẩm

Hệ thống quản lý nhà kho (WMS)

Hệ thống quản lý nhà kho (WMS)

Hệ thống quản lý nhà kho (WMS) của Daifuku kết hợp công nghệ thông tin hiện đại và thiết bị cũng như công nghệ phân phối tối ưu để tạo các hệ thống thông tin hậu cần có chất lượng. Hệ thống cũng có thể dễ dàng được nâng cao và đổi mới sau này. Từ nhu cầu thực hiện ban đầu đến phân phối cấp cao, WMS của Daifuku đáp ứng nhiều yêu cầu rộng lớn.

Hệ thống quản lý nhà kho tự động

Hệ thống quản lý nhà kho tự động

Chúng tôi phát triển hệ thống quản lý nhà kho tự động dựa trên kỹ năng tích lũy với thành tích lắp đặt sâu rộng của chúng tôi. Các chức năng khác nhau cần thiết tại cơ sở, bao gồm các chức năng hoạt động không địa điểm, kiểm soát lô, và kiểm tra hàng tồn kho, được hợp nhất trong một gói. Hệ thống cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.